Yon vil nan peyi Lèzetazini ap pase 60 jou nan fènwa

Petèt ou ka konn tande pale de vil sa, petèt se premye fwa w ap dekouvri l. Men fòk nou di w, se pa premye fwa sa ap fèt. Bagay sa, ameriken yo sanse fin abitye avè l. Pa bò lakay nou, ann imajine yon 2 mwa san solèy. Se pratikman yon moso lavi ki pati, malfrendeng te ka anvayi nou, moun ki sèvi ak pano ta pral nan blakawout. Men, èske se konsa sa pase nan vil amerikèn sa ? Kouman lavi ye pa bò isit pou abitan grand pisans mondyal la ? Se tout sa yo ke n pral eseye wè avèk ou jodi a la. Ou menm ki renmen al vizite peyi Tonton Sam lan ap sezi konn istwa vil sa. Semenn pase a, vil sa konnen dènye kouche solèy li. Yo p ap gen pou wè solèy la jis an 2022.

Pou yon milyon dola, Etazini te achte kote sa nan men peyi Larisi. N ap pale w de Alaska. Malgre sa fèt lontan lontan, yo te toujou konsidere ke se youn nan pi move lavant ke Larisi te fè tèlman kòb la te twò piti. Ebyen, Etazini pral goumen anpil pou l fè de Alaska yon eta touristik, yon mèvèy septantriyonal. Fò k nou di w, eta Alaska pa yon senp eta asosye ak Lèzetazini menm jan ak Porto Rico epi Hawái men son eta menm jan ak tout lòt eta ki fòme Lèzetazini. Abitan Alaska yo gen gouvènè pa yo menm jan sa fèt pou tout lòt eta epi yo gen sou tèt yo konstitisyon peyi Lèzetazini an tou. N ap raple w, Alaska kole ak Kanada epi vwazen Larisi. Men sa ki konn atire atansyon anpil moun, se kesyon solèy la ki pa fin zanmi kèk abitan eta Alaska prensipalman vil saki se Utqiagvik.

Si w te konn vwayaje nan zòn sa, ou t ap pi byen konnen Barrow ki se te non vil sa jouk an 2016. Kounya la, Utqiagvik rantre nan sa yo rele yon nwit polè. Kisa ki yon nwit polè ? Se yon fenomèn kote nwit lan depase 24 è.

Pou apeprè 4500 abitan vil sa, pwochèn fwa y ap gen pou wè solèy se jis an 2022 pi presizeman 22 janvye 2022. Men fòk nou di w tou, vil sa konn pase plis ke 60 jou klere tou.

Utqiagvik retwouvel nan pwent Alaska e se yon vil ki twò gen aksè a wout pou mennen nan gran vil. Anpil fwa machandiz yo se avyon ak bato ki pote yo ( sèlman an ete ). Vil lan gen anpil fanm ak anpil pechè ladan l. Jewografikman, li retwouve l sou yon toundra atik ki relye li ak Oseyan Atik la.

Jan n te di w la, Alaska se yon eta ki separe de blòk USA a menmsi li fè pati de USA. Kidonk, Utqiagvik pi pwòch ke Tokyo ( Japon ) ak Saint Petersbourg ( Russie ) ke Washington DC.

Menmjan pa bò kote n an Ayiti, nou te konnen Taïnos ak Arawaks, Utqiagvik se sant kiltirèl yon tribi ki te gentan fin abitye ak klima zòn lan. Se tribi Inupiat ki ap viv nan zòn sa depi 1500 lane.

Abitan nòmal kou endijèn fini pa abitye avèk milye sa menmsi fredi a pa sispann bat yo paske yon zòn ke solèy pa di bonjou, se yon zòn kote fredi ap taye banda. Kidonk, anpil fwa moun yo ap viv a yon tanperati ki pi ba ke zewo.Luckensly LUMA