Yon koudèy sou kèk kote nan mond lan ki chaje mistè

Dernière mise à jour : 11 janv.

Ou renmen vwayaje, pa vre? Chak fwa nou dekouvri yon kote nou pat konnen se yon nouvo paj nou ekri nan liv eksperyans nou. Planèt nou an plen ak sit ki atiran e ki gen yon bote natirèl. Men, nan adisyon a tout bèl bagay sa yo, kèk kote tou kache mistè ki jouk jodi a pa te revele.


Youn nan kote ki plen mistè ki antoure l’ se Triangle de Bermudes. Sepandan, se pa sèlman kote sa a ki gen mistè nan mond nou an. Anpil nan kote sa yo se li nou ka sèlman li sou yo. Paske lalwa entèdi moun vizite yo. Sa ka rive, an fonksyon de pouvwa yon moun genyen li gen chans rantre nan youn nan kote sa yo, men an jeneral nou ka sèlman li sou yo. Nan atik jodi a, nou pral prezante w kèk nan kote sa yo. Gen ladan yo, jan nou pral wè sa, moun kapab antre selon nivo ekonomik yo oswa pouvwa yo men gen de lòt pèsòn pa gen aksè a yo amwen ke se pou antretyen.

1 - Club 33 nan Disney

Anpil moun pa konnen sin an pak datraksyon yo chaje bwat de nwi. Club 33 se yon klèb Walt Disney te deside konstwi. Malerezman, li mouri 6 mwa avan ouvèti klèb la an 1967. Club 33 se sèl kote nan pak Disneyland nan yo vann bwason alkolize.

Club 33 twouve l’ nan New Orleans Square, menm si moun ka remake l’ byen fasil akoz nimewo 33 ki sou pòt la, sa pa vle di li fèt pou tout moun. Klèb sa a fèt pou divètisman gwo envestisè, gwo otorite ak envite espesyal ki soti toupatou.

Tout sa ki dekore anndan klèb la se Lilian ak Walt ki te chwazi yo pandan vwayaj yo. Menm si deyò klèb la gen gwo chanjman ki fèt men anndan an rete jan Walt Disney te prevwa li a.

Anndan klèb la genyen yon kwizin, yon sanktyè ak yon espas ki gen yon latriye foto. Foto yo divize an de (2) kategori:

  • a) Actual, ki regwoupe foto ki fèt apati lane 2014 ;

  • b) Vintage, ki genyen foto ki fèt avan 2014.

Pou yon moun ale nan klèb sa a, fòk ou gen yon envitasyon epi peye yon chèk 100 000 dola. Mete sou sa gen lòt frè ki rive jiska 30 000 dola. Yon moun ki vle gen yon ide de espas la ou kapab gade foto yo sou yon blòg ki fèt pou sa men se pa yon bagay ofisyèl li ye.

2 - Poveglia