Yon amerikèn kouche ak 919 gason nan yon jou


Anpil moun pandan tout vi yo ka gen kèk grenn moun yo konn fè bagay ak yo. Men genyen de (2) pwofesyon ladan yo moun yo pa toujou ka kontwole ak konbyen moun yo gen relasyon : moun kap vann sèks yo ak moun kap jwe fim pòno yo.

Nou ka konprann sa lè aktris pòno Lisa Sparks, ki fèt Etazini nan lane 1977, rantre nan liv rekò yo paske li te rive gen relasyon seksyèl ak 919 gason nan espas 24 èdtan sèlman. Eksplwa aktris la anrejistre nan liv Guinness kòm fanm ki fè bagay ak plis gason. Menm si li sanble biza, men se pa manti !


Li te bat rekò sa a nan chanpyona mondyal Gang Bang, ki te fèt nan vil Varsovie, nan peyi Pologne, nan dat 16 oktòb 2004. Lisa Sparks (Lisa Sparxxx) te nan konpetisyon ak de (2) lòt fanm, youn ladan yo se te sila a ki te genyen ansyen rekò mondyal la, ki te fè bagay 759 pandan yon sèl jounen.

Lisa Sparks diplome epi genyen yon metriz nan miltimedya ak yon espesyalizasyon nan komès nan Inivèsite Kentucky, nan peyi Etazini, mete sou sa li se aktris pòno. Daprè sa li rakonte, aprè konpetisyon an li te gen doulè pandan kèk semèn men li te kontan patisipe nan konkou a epi bat rekò ki te genyen avan an.Lisa fèt nan zòn Bowling Green, nan Eta Kentucky. Li te jwe premye fim pòno l nan lane 2003. Depi ane sa a rive jodi a li jwe plis pase 220 fim.


Lisa te tabli rekò li a pandan yon konvansyon sou pònografi. Li te parèt tou nan yon emisyon telereyalite ki The Surreal Life ki pase nan yon chèn televizyon ameriken.

Aktyèlman, aktris pòno a se pwopriyetè plizyè sit pònografik. Lap dirije antrepriz sa a ansanm ak mari l Jeff Sparks. Yo marye depi 1995.

Dapre estatistik rekò Lisa a, gen anpil nan 919 gason ki te nan konpetisyon an se sèlman 45 segonn li te pase ap fè bagay ak yo. Jou evènman an, se sèlman 21 gason ki te separe Lisa ak lòt fanm ki te fini dezyèm nan.