Waterbuurt, yon katye ki fèt sou dlo


Waterbuurt (nan lang Olandè ki vle di blòk dlo) se yon pwojè devlòpman rezidansyèl dènye kri. Konplèks sa a, ki twouve l’ nan distri Ijburg nan Amstèdam (kapital Peyi-Ba), te konstwi pou li abrite 100 kay. Kay yo, ki twouve yo sou lak Eimer la, pa fin twò sanble ak kay nou abitye wè yo.

Katye sa a se rezilta yon pwojè achitekti san parèy, tout kay yo konekte yon latriye pilòn asye. Kay yo, non sèlman yap flote sou dlo a, men tou yo bouje nan sans vètikal, selon direksyon mare a pran.


Marlies Rohmer

Se yon achitèk Olandè ki rele Marlies Rohmer ki te fè konsepsyon pwojè sa a ki gen lakay yon pakèt kay ki nan aparans yo bazik epi pratik. Sa pa anpeche yo konfòtab an menm tan. Kay say o te kòmanse konstwi nan yon chantye ki a 65 kilomèt de zòn Nò Lake Eimer la. Yo transpòte yo sou lak la lè yo fin konstwi gras ak yon rezo kanal.


Se pa tout kay ki fòme konplèks la ki gen moun ki abite ladan yo, gen plizyè lòt rezidans ki vid kap tann moun ki pou vin abite ladan yo. Si sa rive, e sa ta dwe rive, kantite moun kap viv sou dlo ki travèse peyi a ap kontinye ogmante.


Enterè popilasyon an pou li viv nan kay ki sou dlo ogmante aprè medya yo pa sispann ensiste sou glas polè yo kap fonn san rete akoz fenomèn rechofman klimatik la. Jan sa te pale sa gen kèk tan, anpil nan yo kwè si yo deside al viv nan bato yap pi an sekirite nan tan kap vini yo, pase si yo tap viv sou tè.


Yon lòt faktè ki ranfòse mache a se kay nan vil yo ki vin tèt nèg nan dènye ane yo. Konpare ak kay kap vann nan vil ki gen plis moun yo, pri kay ki sou dlo, pa egzanp, plis abòdab.


Koen Olthuis

yon vizyonè nan domèn achitekti, nan yon entèvyou ak BBC rapòte li pi asire pou yon moun viv sou dlo, sitou si nou konsidere pwoblè