Vi a kriyèl anpil e si se moun wap tann pou sipòte'w ou deja rete kote'w ye a. fikse yon objektif

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kesnel Conseil quotidien
Justin Bieber

Justin Bieber (27 lane), li fèt an mas 1994. Li te sib dirèk de tout sòt de vye blag, epoutan nan epòk sa li te plis bezwen konpasyon pou jan li tap konnen difikilte nan anfans li. Popstar nou an tap viv nan yon sityasyon de povrete avek manman’l nan vil “Stratford” ki twouve’l a “Otarion » nan peyi “Canada”, pandan ke papa‘l te nan prizon pou agresyon.


Jodya, popstar a afime ke nivo vi'l alepòk te ensipòtab. Menm kabann li t'ap kouche a toujou evoke lakay de movè souvni. Men dezòmè, lajan li estime a 285 milyon dola, donk li gen ase lajan ki ka achte yon montay kabann de liks sil vle. daprè deklarasyon'l.

Vi a kriyèl anpil e si se moun wap tann pou

sipòte'w ou deja rete kote'w ye a. fikse yon objektif

epi swiv li avek ou san moun!


Bonjou bonswa entènèt Koman sèmènn lan kòmanse la?


 Sponsor officiel :