valèw ba w tèt ou detèmine konpòtemanw ...

Dernière mise à jour : 15 mai 2021

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

sonje ke enpotans ou bay ak sa wap fe a konte anpil, konsiderasyon ou bay tet ou ak kiyes ou di tèt ou kew ye jwe yon gran wòl nan reyisit laviw. Konsepsyon’w, respè ak lanmou ou gen pou tèt ou afiche sou konpòteman’w ak fasonw trete tèt ou, sispann bay moun manti. Pran yon ti tan ranje pyew ! epi avanse avek fyète !

Sponsor officiel : #westernunion