Travay ak fòs jodia pou w ka byen repoze pita

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

M parye avèw gen anpil nan nou ki pa santi'l ta leve maten an pou al fè anyen tèlmanl santil bezwen yon ti repo anplis, men obligasyon al travay oubyen al bwase koz ou oblije leve pouw ka al bouske lavi a. Pran sa kòm motivasyon maten an, fè tèt yon pwomès pouw libere tèt ou ekonomikman! Siw pa konsyan de etaw lap difisil pouw sòti nan saw ye a.


Sponsor officiel : #westernunion