Tout detay sou nouvo prezidan chili a

Kiyès Gabriel Boric ye ?

Gabriel Boric fèt 11 fevriye 1986 nan Punta Arénas. Li etidye dwa nan INIVÈSITE CHILI Kote li te angaje I nan mouvman sendika etidyan e li te batay anpil pou edikasyon te ka gratis nan peyi I. Konsa, li te vin ranplase Camila Vallejo nan tèt federasyon etidyan nan INIVĖSITE CHILI. Nan ane 2014, li te eli depite 38e e 28e distrik anba banyè pati konvèjans sosyal. Gabriel Boric te kore tout gwo manifestasyon nan ane 2019-2020 li te patisipe nan batay pou ke Chili te vin gen Yon nouvo konstitisyon pou koupe fache nèt al kole ak rejim bout di Augusto Pinochet a. Kandida nan eleksyon 2021 yo nan peyi Chili, li te rive nan 2e tou ak Kandida ladwat la M. kast. Jodi dimanch 19 desanm nan, li rive ranpòte Eleksyon yo ak 55 % vwa kont 44% aprè 99% depouyman nan biwo vòt yo. Kisa ki nan pwogram politik Gabriel Boric? Men kèk gwo pwen ki nan pwogram politik jèn konbatan an :

  • Ranfòse dwa travayè epi fè refòm sosyal

  • Ranplase sistèm retrèt prive a pa yon sistèm retrèt piblik

  • Mete yon enpo pwogresif pou antrepriz yo ak pou Moun ki gen pi gwo mwayen yo

  • Ogmante salè minimòm nan epi redui semèn travay yo a 40 è

  • Ogmante depans sosyal yo pou rive kreye Yon pwogram asirans maladi inivèsèl

  • Lanse Yon plan Nasyonal sante mantal; Fè gwo refòm nan polis Nasyonal la

Jodi dimanch 19 desanm nan ak 35 lane sou tèt li, Gabriel Boric vini pi jèn Prezidan nan peyi Chili. Se prèv ke lajenès ka batay. Gabriel rive Prezidan peyi Chili Jodi a, nou menm tou nou ka batay pou n dechouke ti granmoun kòwonpi yo ki pran administrasyon piblik la an otaj kote se ti granmoun 83 zan k ap monte minis nan figi nou.


Antouka, nou swete Nouvo Prezidan an bon siksè pandan n ap espere Yon tretman pi imen pou konpatriyot nou yo ki nan peyi Chili.


Luckensly LUMA

 

Punta cana - brésil an nou fè vwayaj la ansanm, rele nou kounya