Top 5 manti yo konn bay nan fim Hollywood yo

Dernière mise à jour : 11 janv.

Sinema ameriken an mache men nan men ak egzajerasyon. E nou tèlman abitye avèk fim Hollywood yo, dèfwa nou konn pa menm ka diferansye sa ki vre ak sa ki fo. Pwodiktè fim yo konn pa respekte okenn lwa fizik ak okenn lojik, tout sa ki konte se amizman spektatè a e nan sans sa nou ka di ke yo fò anpil.


Men kanmèm nou deside fè yon top 5 manti yo ba nou nan fim yo:

5- Pirana k ap manje moun

Anpil nan nou te gade fim ki rele "Piranha 3D" a ki te sòti an 2010 e ki te rakonte istwa yon pakèt pirana ki ap atake e manje yon pakèt etidyan nan Lake Victoria ki twouve l nan vil Arizona. Poutan an reyalite, pirana yo se yon gwoup bèt ki timid e ki gen plis tandans kouri lè yo wè moun.


4- Depi gen yon twou nan yon avyon, tout moun ale deyò...


Nou remake nan majorite fim ki gen yon sèn yon avyon ki annik gen yon twou ladan l gen anpil chans pou van rale moun yo deyò men nan reyalite a avyon yo pa frajil nan eta sa. Si tout bon ta gen yon twou ki fèt nan yon avyon, ni presyon ki nan kabin avyon an ni presyon atmosfè a tou 2 ap stabilize yo e sa ap sèlman pran kèk segond. Sèl pwoblèm ki ka genyen, twou a ap koz yon pil bri.

3- Machin yo sote sou poliskouche yo