TOP 10 PEYI NAN MOND LAN KI BAY PLIS LÒ

Si nou t ap f on ti kou chimi pou ou, nou t ap pati konsa : senbòl Au, nimewo atomik 79, mas atomik 196,96oubyen 197. Ou gentan wè de kisa n vle pale w, LÒ, youn nan resous natirèl ki pi enpòtan nan mond lan. Malerezman, nou pa pral fè pil kou chimi pou ou men pito yon ti jewografi sou dosye sa. Depi nan kòmansman mond lan jiska jodi a, lò te toujou rete yon metal enpòtan, yon siy pwosperite ak larichès. Sinon, ki enterè Christophe Colomb te jwenn konsa pou l te damou ti Zile Ayiti a, puiske li pa t jwenn epis li t ap chache a ? Ebyen, pifò nan nou konn repons lan, peyi Dayiti t ap benyen nan lò. Men, se pa de sa nou pral pale jodi a, n ap gen pou n vin sou sa nan yon lòt ribrik. Si metal jòn sa fè pale de li nan zafè endistri, n ap raple w enpòtans lan pa rete la paske se youn nan richès ki pi chè e jizman yo pa fasil pou jwenn. Ki prensipal peyi ki pwodui lò nan mond lan ? Se apeprè 90 peyi ki pataje ti richès sa ki apèn reprezante on ti pati nan tout richès natirèlke latè ofrinou. Magre sa, se sèlman on kenzèn peyi ki byen eksplwate bagay sa. Se pa pou san rezon, sèlman10 peyi reprezante poukont yo 65% popilasyon mondyal la nan kesyon lò an 2019. Vin dekouvriansanm avèk nou, lis 10 peyi sa yo, soti nan premye pou rive nan dizyèm nan, ki domine kesyon pwodiksyon lò nan mond lan :

· Chine An 2019, Lachin poukont li te pwodui 420 tòn lò. Se youn nan peyi ki konsome plis lò e se tou peyi ki pwoduiplis lò nan mond lan. Jeyan azyatikla reprezante 12% nan tout pwodiksyon lò nan mond lan, yon chif ki bese ane an ane, lè n konnen an 2012, peyi Xi Jippinglan te reprezante 13,5%. Gen 5 vil ki bay plis lò nan peyi a : Shandong, Henan, Jiangxi, Yunnan, Fujian. Zijin Mining Companyse pi gwo konpayi lò nan peyi a.

· Australie Pi gwo peyi nan Oseyani an, Ostrali, se peyi ki vin aprè Lachin nan kesyon pwodiksyon lò. Dènye etid yo te bay yon chif de 330 tòn lò. Avan ostrali te konnen lò, prensipal pwodiksyon yo se te lèn. Lè pwodiksyon lèn nan te kòmanse ralantiyo te chache lòt mwayen.Konsa, an 1851, yo tonbe

sou lò, depi lè a, yo plis envesti nan sektè min nan. Sa ki rapòte yo anpil paske Ostrali se peyi ki gen pi gwo rezèv min lò nan mond lan, 20%.

· Russie An 2019, ansyen manb inyon sovyetikla, Larisi, te pwodui 310 tòn lò. Yon bagayentèresan pou n konnen sèke peyi VladimirPoutine lan se prensipal founisè Ewòp la, 83% nan lò Ewòp la konsome soti nan peyi Larisi. Gouvènman Larisi gen yon atansyon patikilye sou kesyon sa dayè mi palè prezidansyèl gouvènman an kouvri avèk lò.

· USA Lèzetazini se youn nan peyi ke n te ka rele '’ pa janm pa la '’. Peyi Tonton Sam nan toujou fè yon fason pou l entegre kèlkeswa sektè a. Èske se chans oubyen entèlijans ? Antouka, nou pa ka reponn ou sa men sa ke n ka di w : Etazini gen yon pwodiksyon de 200 tòn lò an 2019, sa ki mete l 4e nan lis nou an menmsi gen yon ti bès konparativman a ane ki te vin avan yo. Pifò lò yo soti nan Nevada ak Alaska. 78% nan lò ke Etazini pwodui soti nan Nevada.<