Tòp 5 gran avantaj laponyèt bay

Lè nap pale de laponyèt kay gason, premye sa ki monte nan tèt nou se imaj yon jèn gason an ki kòmanse maton seksyèlman. Se yon sijè ki tabou, menm nan mitan gason yo, men tou de sèks yo pratike l’ e li pote anpil benefis sou plan sanitè.

Daprè yon sondaj sit ewotik AdamandEve te fè nan peyi Etazini, sèlman 27% nan gason yo te poze kesyon yo admèt yo konn bat laponyèt yon fwa oswa de fwa pa semèn.

Daprè sa kèk medsen fè konnen, sitou iwolojis yo, laponyèt se yon bagay nou aprann fè. Konsa tou, yo note kèk avantaj moun ki fè li yo ka jwenn ladan l :

1- Laponyèt bay kè kontan :


Laponyèt ede nou degaje andòfin ak sitokin ki se sibstans ki ogmante sansasyon plezi, detant, dòmi epi kidonk aktive sikwi ki ede nou santi nou nan byennèt nou yo.
2- Laponyèt ede nou konnen kò nou :

Moun nan vin konnen kò li pi byen, pwen ki pi sansib, eksitan ak sansasyon lap genyen lè li atenn ògas li. Sa yo kapab ede l genyen pi bon relasyon seksyèl ak lòt moun.

3- Laponyèt anpeche ejakilasyon twò bonè (prekòs) :


konesans kò a anpeche ejakilasyon twò bonè, men tou li ede nou amelyore kalite ak tan nap pran nan fè bagay ak lòt moun.