Soufrans plis detèminasyon egal ak siksè.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kèt ! m santi maten an sa monte sou kèm poum di nou svp raple nou sa, paske sa vrèman primòdyal pouw ka rete detèmine jiskobou. Sonje ke objektif la se pa Lajan men se viv janw te toujou swete a. depi rezon final la merite lapèn pou soufri pou li ebyen lap edew rete detèmine. Kite lespriw fikse sou pwen final la ; ki se « VIV VI KEW TE TOUJOU SWETE A ! » Mwen renmen nou !!

Sponsor officiel : #westernunion