Soufrans pa dwe yon obstak pou ou siw vle reyisi

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Depiw pa prè pouw pase mizè, ebyen ou poko prè pouw reyisi. Siw se yon privilejye nan vi sa ou pap konprann ! men siw fè pati de moun ki konn al lekol san manje, pran yon distans a pye pandan tout yon semèn, malgre ou batay pouw bay bòn nòt nan klas la, wap konprann ke ou dwe trè di pouw devni yon bagay nan vi sa. Siw wèw pase tout mizè sa epiw pa yon menas pou sosyete a ebyen ou se yon EWO ! Mpwofite moman sa poum salye kouraj nou !


Sponsor officiel : #westernunion