Si'w pa domine sou pwobèm yo, pwoblèm yo ap domine sou ou


Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Mwen konnen ke nou pa manke pwoblèm; Pwoblèm manje, pwoblèm ensekirite, pwoblèm enkyetid davni, pwoblèm sante, pwoblèm paka dòmi donk nou vin oblije konsantre tout enèji nou sou enkyetid ak pwoblèm, sa vin rann vizaj nou depafini pa fòs, telman n'ap panse; mwen ka konpran'n sa e mwen konpati ak sa men kite’m di'w yon bagay fanmi’m yo. Wè 5 mil fwa, olye ou konsantre enèji’w yo sou enkyetid ak pwoblèm, vo mye mil fwa ou pran tout enèji sa yo ou konsantrel sou kwayans ke sa gen poul chanje yon lè tande sinon maladi p'ap kite'w jwi tan paw la paske tout pwoblèm sa yo pwodwi stress ak kansè. Kwè pito !

Sponsor officiel : #westernunion


</