Se nan tèt ou pou w kwè avan tou


Toujou pi fre avèk Kesso

Bonjou bonswa entènèt

Siw pèswade ke gen yon moun ki kapab retirew nan pil pwoblem ekonomik vi sa kew twouvew la, ebyen li tan pouw gade moun sa nan miwa ki nan chanm ou an e motive’l chak maten avek grenn pawol sa: MWEN KWE NAN !OU


Sponsorisèe par :