Se moun ki batay e ki rive ak swè fwon l ki souvan konn doulè lèzòtBonjou bonswa entènèt

Moun ki pi tris yo nan mond sa se souvan moun ki toujou ap eseye rann moun pi ere chak jou. Paske yo konnen sa sa vle di lew santiw konplètman initil, san valè, efondre fas ak difikilte lavi, yo just pa vle ke yon lòt sibi menm bagay yo te sibi. Yon gwo kout chapo pou nou ! Sonje ke mond sa bezwen nou paske kalite sa yo fin pèdi.Sponsor officiel :

Lamitye se pa yon bon ajans de vwayaj w'ap chèche? ebyen men li: FIVE STARS TURISMO