se aprè zeprèv yo ou pral reyèlman fyè de moun ou devni an

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Pafwa lavi a pa baw sa ke ou vle a, pa paske ou pa merite'l non men se paske ou merite mye ke sa e byen plis ke sa. Pa abandone depi nan kòmansman, se moman ki pi difisil la, fè tout sa'k depann de ou pou'w ka simonte etap sa. paske se aprè zeprèv sa ou pral reyèlman fyè de moun ou devni an. Pèsevere!

Bonjou bonswa entenet / Sakap fèt?
 

Sponsor officiel :