Singapour youn nan peyi ayisyen pa bezwen viza pou yo ale.

Dernière mise à jour : 11 janv.

Annou dekouvri Sengapou, youn nan peyi ki pi devlope nan monn lan,  ki louvri pou ayisyen san viza! 

Pa gen twò lontan de sa (nan lane 2020 an)  Sengapou te figire  pami 49 peyi ayisyen kapab ale san viza. Nan sans sa a, yon ayisyen kapab debake nan peyi sila san l pa bezwen genyen viza. Pa bò isit, nou menm ayisyen pa twò konnen anpil bagay sou ti peyi sa. Annou dekouvri ansanm Sengapou ! 

Pou nou komanse, nap fèw konnen Sengapou  pa atè la.  Li trouvel nan azi sidès epi se 17 704 kilomèt ki separe l ak Ayiti. Se pa yon gwo peyi, li mezire selman 724,2 km2. Pou nou edew konprann pi byen, depatman Nip ( 1268 km2)  ki se pi piti depatman ayiti, pi gwo pase Sengapou. 


Sipèfisi Sengapou pa anpeche li se youn nan peyi ki pi devlope nan monn lan. Kalite vi li elve, nivo sekirite maksimal, nivo edikasyon li elve anpil, ak anpil lot anko, se endis sa yo ki toujou sèvi referans pou pale de Sengapou. 


Lajan yo itilize se "dola Sengapou."  Siw chanje yon dola ameriken lap ba ou 1307,5 dola Sengapou. Yo gen plizyè lang ofisyèl, men premye lang ofisyèl la se anglè, apre sa sengapourien yo pale epi "malais, mandarin ak tamouls."


Se nan lane 1965 Sengapou te pran lendepandans li anba grif malezi. Kèk lane ankò, zòn 1980 yo, Sengapou ansanm ak Hong Kong, Kore di sid epi Taiwan te reprezante kat dragon kontinan azyatik la. Yo te pami peyi ki tap franchi wout devlopman an. Sa pa gen lontan depi Sengapou kòmanse ap konnen devlopman san parey sa a. Jounen jodi a, sou chak wit (8) sengapourien youn se milyonè. 

Poukisa ou ta dwe ale viv Sengapou ?

Gen anpil rezon pou yon moun ta ale viv Sengapou. Anpil Fransè al lanse biznis yo laba. Anpil lòt ekspatriye al taye banda yo nan peyi sa. Anpil miltimilyonè, milyadè chwazi al viv Sengapou menm jan ak anpil etidyan ki chwazi al lanse yo sou mache travay la lòtbò a tou.  Annou gade kèk rezon ki fè yon moun ta dwe al viv Sengapou. 


1. Gen bon jan lekol sengapou ( nivo a wo anpil) 


2. Gen bon jan sekirite ( to vyolans ak kriminalite a fèb anpil) 


3. Kou lavi a pa chè ditou. Pri manje yo abòdab. Pou yon fanmi ki gen 4 moun, yo estime kou lavi a pou yon mwa egal a 7573 dola sengapouryen . Lwaye mansyèl nan yon katye chik kapab koute anviron 3160$ Sengapouryen lòt avantaj tou rad pa chè. 


<