Sèvi ak dezavantaj yo kòm avantaj pou'w pa ret ap make pa sou plas.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Moun ki reyisi fè siksè jodi a, te sibi men'm dezavantaj w'ap sibi jodi a men sèl diferans lan, yo te jwen'n yon mwayen pou yo te konvèti sitiyasyon yo a an avantaj pou yo ka dekole. Chache konnen sa ki kenbe'w la, sa k'ap rale'w pa dèyè a, sa'k anpeche'w avanse a answit mete an plas yon mwayen pou'w ka simonte’l. desizyon'w sèlman ki konte !


Sponsor officiel : #westernunion