Rutshelle Guillaume se aktris prensipal yon fim k ap soti an 2022

Rutshelle Guillaume pral demare karyè aktris li nan yon fim long metraj, VAKANS, k ap soti an fevriye 2022. Diva nou an, bèl tèt atis sa ki gen nan mizik ayisyèn lan ki se Rutshelle Guillaume fenk siyen

jenèz li nan sinema. Manman yon pititfi, deja twa albòm a siksè nan karyè li, Rutshelle Guillaume pral lanse l dirèkteman nan sinema nan yon wòl aktris prensipal nan fim VAKANS lan a kote de frè Martelly yo : Olivier, Sandro ak Yanni Martelly. Vakans rakonte listwa twa frè ki pati al nan vakans ( jan tit la endikel la ). Osito ke yo rive, gran frè a, wòl ke Olivier Martelly jwe, rankontre yon sèvant ki rele Maritza ( Wòl ke Rutshelle Guillaume jwe ) epi l tonbe damou Maritza.Sa ki pa t fè lòt de frè yo plezi.


Se kesyon de yon bèl istwa damou, se sa ke diva ayisyèn nan te fè konnen, nan yon kout videyo pwomosyon pou fim nan, sou kont Instagram fim nan. Li raple ke l jwe yon wòl trè patikilye e ke l trè eksite pou l wè travay sa bout.

Zèv sa anonse yon pakèt sipriz si n ap koute pawòl Rutshelle Guillaume ki fè konnen ke l te oblije soti nan li menm e adopte yon lòt figi poul te kapab jwe wòl sa. Li te rapòte ke istwa sa pa sanble l ditou men se sa ki travay yon aktè : fè piblik la dekouvri l nan yon lòt moun. Li te fè konnen se te kanmenm yon bèl eksperyans menmsi l te gen ti difikilte pou l adapte l nan kòmansman an. Apre kèk ti sèn, li te arive byen konfòme l nan wòl Maritza a si n ap koute pawòl RutshelleGuillaume.

Kesyon n ap mande : èske Rutshelle Guillaume ki te konn karese zòrèy nou ak ti vwa dous li a pral fè karyè nan sinema ? Atis la pa trete endiferan de kesyon sa. Li te pale konsa : « Mwen pa konn si m ap gen pou m fè karyè m nan sinema. Pou kounya, mwen ret konsantre sou mizik e lè m jwenn lòt opòtinite, mwen jis eseye aprann epi divèsifye pwojè m yo.»

Lòt pèsonalite ke n konnen keseswa nan mizik ak komedi jwe nan fim sa. Nou ka site : Thaïna Corvington, Jeff 3Wa, DJ Bullet epi Kolonèl Freez. Yo tout fè pati de long metraj sa.

Daprè Olivier Martelly, fim sa, ki se pwodui Bigo Productions epi reyalizasyon Alfamega Production, ap gen pou soti an fevriye 2022 e l ap disponib sou www.streamwithbigo.com


Luckensly LUMA