Pwofite fè tout sa w dwe fè ak pwòch ou yo, lavi kout.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Pwofite de chak ti bagay ke lavi a met sou wout ou. kouche solèy la, manje ak anbyans ak zanmi ou, soti ak fanmiw ou zanmiw yo, moman blag yo, lanmou ke'w genyen pou pwòch ou. sonje ke chak jou se yon jou ki p'ap tounen ankò, sonje viv li kòmsi se te premye e dènye jou vi'w. Ou gen chans pou'w an vi toujou, pou'w respire, wè, ak viv. pwofite de tout, ou pa jan'm konnen konbyen tan w'ap wè yo ave'w ak konbyen tan sa ap dire.

Sponsor officiel : #westernunion