Punta Cana : Yon destinasyon ideyal


Punta Cana, ki nan Repiblik Dominikèn, se youn nan pi bèl destinasyon nan Karayib la. Li monte nan tèt nou tout lè nou panse al detann nou bò lanmè pandan vakans oubyen lè gen jou ferye. La a gen yon pakèt konplèks kote tout sèvis yo enkli. Se yon andwa ideyal pou yon vwayaj pèzib, san w pa bezwen enkyete w pou anyen pandan wap pwofite de solèy la, pisin yo ak aktivite yo nan estasyon ou chwazi a. Li bon pou fanmiy yo oswa yon koup ki anvi al pran plezi yo. Aksè a fasil, gen yon bon rapò kalite-pri, yon ebèjman ak yon estrikti san parèy, mete sou bwason ak manje epi bon jan ekipman. Ak tout bagay sa yo li difisil pou yon moun pa tonbe damou yon kote konsa!


Destinasyon an gen yon litoral ki etann li sou 48 kilomèt, pil pye kokoye bò lanmè, ak pil otèl kote tout sèvis yo enkli nan montan ou peye a. Sa fè de kote sa a destinasyon rèv anpil moun ki fenk marye, vwayaj an fanmi, detant elatriye.

Otèl Punta Cana gen yon estrikti enkwayab. Sa ki pi bèl la ou ka pase plizyè jou anndan, san fè anyen sinon pwofite de komodite espas la.

Punta Cana chita sou kòt lès Repiblik Dominikèn. Vil la sitiye a 200 kilomèt de Santo Domingo. Li sou rivaj “la mer des Caraïbes”, ki vle di ke plaj li yo gen dlo klè kou kristal epi tanperati favorab pandan tout ane a.


Lè yon moun pral Punta Cana, tankou lè wap planifye nenpòt vwayaj, kote wap ebèje a gen yon pakèt enpòtans, si se pa li ki premye nan lis planifikasyon an.


Lè yon moun al Punta Cana, otèl kote li desann nan se tankou se te "destinasyon" l’paske pa gen anpil aktivite ki fèt deyò otèl la. Nan ka sa a li enpòtan pou moun nan chwazi yon otèl ki reponn ak atant li oswa pwofil li.Estrikti ak pri otèl yo varye. Gen kèk ki gen yon sèvis ki pi konplè, gen lòt ki pi fondamantal, gen kèk ki eksklizif pou granmoun konsa tou genyen se pou timoun ... Nan ka sa a, li toujou pi bon pou ou gade ki ekipman ki genyen nan ki otèl, evalye chanm yo, manje yo ak plaj la, Ou kapab tou mande yon moun ki te ale la deja enfòmasyon.


Pratikman tout otèl nan Punta Cana opere sou yon modèl kote tout sèvis enkli nan montan ou peye a epi yo enstale sou gwo pwopriyete bò lanmè a. Tarif jounalye nan otèl yo gen ladan l’ peti dejene, dejene, dine, kolasyon ak bwason (menm bwason alkolize ladan l’). Bifè yo anjeneral se gwo koze, anpil manje epi chak jou gen pla diferan. Pandan lannwit menm nan chak otèl genyen sa yo rele “Restaurant à la carte” ki fonksyone tout lannwit, kap sèvi pla ki soti nan diferan peyi (Meksiken, Italyen, fransè).