Pou tèt yon ti b*f, lapolis arete de moun sa yo

Sa pase nan peyi Larisi, lajistis kondane de moun jiska 10 mwa prizon. Rezon an fè anpil moun etone, gen moun ki twouve ke se yon blag. Rezonan senp : yon nèg ki t ap pran yon ti bèf nan men mennaj li. Men, pwoblèm nan se pa fin koze ti bèf la men se ki kote li fè l la. Jèn koup sa te poste yon foto kote y ap distrè yo bò katedral Saint-Basile la ki twouve l sou plas wouj la nan vil Moscou. Tribinal ki jije yo a deklare ke se yon ofans a santiman kwayan

yo e ke koup sa pral pase 10 mwa nan prizon.

Fò k nou di w, nan peyi Larisi, bagay yo gen lòd. Yon moun ki ap pran direksyon peyi sa dwe konnen kèk règ pou yo pa tonbe anba sanksyon lajistis. Ebyen, sitwayen sa, Rouslani Mourodjonzoda, ki sot nan peyi Tadjikistan ak mennaj li Anastassia Tchistova sanble pa t konn règ yo.

‘’ Jèn moun sa yo te pran espas piblik la pou salon lakay yo kote ke yo komèt yon zak ki pwouve yo san respè pou sosyete a epi chèche blese santiman relijye kwayan yo.’’ Selon sa tribinal la rapòte.

Yo te mete yo anba kòd nan fen septanm lan aprè ke Rouslani Mourodjonzoda ki gen ti jwèt non Rouslan Bobiev te pibliye yon foto. Ebyen, nan peyi Larisi, teknoloji a mache kòt a kòt ak lajistis.Antite sibèkriminèl yo te etidye foto a byen e wè ke pa gen okenn retouch ladann. Nan foto a, nou te ka wè ak klè, Rouslan Bobiev ki kanpe epi mennaj li a akwoupi devan l avèk yon rad ki make POLICE.

Plezi Rouslan Bobiev, se te plede pataje yon pakèt sèn ensolit ak plis ke 100 000 abòne li yo sou Instagram. Selon sa Laprès nan peyi Larisi te rapòte.

Men, si anpil moun montre endiyasyon yo fas ak foto sa gen moun tou ki jije desizyon tribinal la twò sevè. Men, sa ke anpil moun dwe konnen, nan zafè relijyon, sitou prensipal relijyon yo a ki se Krisyanis Òtodòks, peyi Larisi pa jwe ak moun. Anpil fwa, prezidan Vladimir Poutine, toujou parèt tankou defansè valè tradisyonèl yo epi afiche l bò kote responsab Legliz Òtodòks yo.


Luckensly LUMA

 

Sèvi w se priyorite nou, kite nou sèvi w