Pawòl : Motivasyon

Cita:


Mpa konn pwoblem ou ni difikiltew men kitem diw yon bagay: Sonje ke pe enpòt fas ak difikilte ou ta twouvew nan lavi, pe enpòt sal ye a! toujou sonje rete kalm ak tet poze. Si sa ta vle deranjew, fon kanpe epi rale yon bon souf epi relachel answit pouswiv chemenw tet dwat sou destinasyonw. Viv anpè se youn nan pi gwo richès mond lan.
Bonjou, bonswa entènèt

Sponsorisée par WESTER-UNION