Pa retade flanbo reyisit ou pi bonè se granm maten.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Ak tout jèn mwen yo k'ap li sa maten an, mwen vin di’w ke ou pa twò piti pou’w reyalize gwo bagay nan lavi’w depi kounya, wi depi a laj sa menm, pa gade sou laj ou pou'w di w'ap tann lèw gen tèl ou tèl laj avan\w kòmanse, lavi p'ap rete tann ou, aprann yon bagay pou'w ka metrize’l pi bonè. pran bonè ak avni’w, mwen konnen difikilte ekonomik yo men pa sispann mande wout ak pasaj devan God la. Pa retade flanbo reyisit ou !


Sponsor officiel : #westernunion