Pa janm eseye fè yon pa nan viw ki pa an rapò ak reyisit ou.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Reyisit la se yon pwosesis li ye, just asirew kew nan chemen an, answit asirew tou achak pa w'ap gen pouw fè alavni fèl andepi de chwa reyisit ou, aprèsa rete tèt frèt epi aji an konsekans. Ou pa oblije gen moun k'ap diktew sa'w dwe fè paske se pa vi pa yo. Sonje sa !

Sponsor officiel : #westernunion