Pa janm abandone pwomès ou fè tèt ou, toujou fyè de ou

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Maten an mwen leve; mpase devan miwa epi m tounen touswit mwen fon kanpe devan miwa a ap gadem, epim di avek yon fyète; ou raplew m te di'w m t'ap retire'w nan sa'w te ye a, epi'm reponn “wi pa manti non”. Answit mwen di ou konnen’m fyè de ou baz. Poum fini m lonje menm bay tèt mwen nan glas la ankò poum di : Baz mpap janm abandone'w ni kite'w atè. (sa ka sanble fou men si'm di nou ki byen sa fèm maten an nou p'ap kwè, m santim prezan pandan tout matine a, e’m santi’m an amoni ak tèt mwen. mwen konseye nou fè sa epi kenbe pwomès la epi w'ap wè ki maji ki gen nan sa). Siw fè sa deja pataje eksperyans lan avèk nou…

Sponsor officiel : #westernunion