Se fason ke nou reyaji fas ak difikilte yo kap detèmine moun nou ye

Dernière mise à jour : 30 août 2021

#Kessostore klere m chak jou!

doulè, trsitès ak lapèn rive atenn sila yo ki pi fò pami nou. sonje ke nou pa enbatab, chak gwenn moun pami nou gen pwòp eksperyans nou, gen pwòp konba nou, ke nap mennen chak jou Bondye mete. se fason ke nou reyaji fas ak difikilte yo kap detèmine moun nou ye a. pe enpòt kote nou sòti, pe enpòt koulè po nou ak klas sosyal nou, sa kap toujou rete pi enpòtan, se toujou gade lespri nou ranpli ak imilite, e sak pi enpòtan an; se an depi de tout sa sosyete a ta fè nou andire. pa janm bliye ke nou tout konekte youn avek lòt.


Bonjou bonswa entenet / koman nou leve maten an?


Sponsò: #WesternUnion!Like / Share / Comment


Sponsor officiel : #westernunion