Nou tout pa gen menm destine, pa konpare vi'w ak vi yon lòt

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Gen moun ki gradye a a 21 an, men ki tann 6 an avanl jwenn yon job. E konsa gen moun ki pa byen edike men ki rive milyonè a 21 an. Gen moun ki marye a 20 men divòse 5 an aprè. E konsa genyen ki marye a 30 an men ki jwenn lanmou vil la. Tout sa son fason pou'm di'w ke'w pa anreta e ni ou pa twò bonè ou selman nan lèw ak tanw pa konpare viw ak pèsòn.


Sponsor officiel : #westernunion