Nan ki gwoup ou deside ye ?

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Gen 2 gwoup de moun nan mond lan, youn kap travay, bouske, soufri grangou, batay kont tout yon sosyete pou rèv yo jiskaske yo fè yon ti plas nan mitan zetwal yo, e konsa tou wap jwenn lòt gwoup la chita, kap vibe, rayi sak posede, pale de tout sa yo ta renmen akonpli men pa janm oze yon jou fè premye pa. Kew vle tandel ou pa, ou fè pati de youn nan 2 gwoup sa yo. Se swaw chwazi ran kap deside a oubyen ran kap sibi a! son reyalite!👍

Bonjou bonswa entènèt / Sakap fèt?


Like / Share / Comment


Sponsor officiel : #westernunion