Menm si rèv la pran tan pou l reyalize pa abandone kenbe la

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Pa janm renonse ak yon rèv jis akoz de nonb de tan li ka pran poul reyalize. Sonje ke tan an ap fini pa pase donk pasyans ak konfyans, toujou rete konsantre sou rèv ou, toujou metew prè pouw al akeyi rèv ou, a nenpòt lè li ta vin diw bonjou, dil welcome! Pa janm sispann panse GRAN, reve GRAN! epi rete detèmine! Mwen renmen nou!
Like / Share / Comment

Sponsor officiel : #westernunion