Mariam Nabatanzi : fanm ki gen plis pitit nan mond lan

Mariam Nabatanzi se fanm ki plis fètil nan peyi afriken kote li ap viv la, nou vle pale de Ouganda. E se tou fanm ki plis fètil nan mond lan. Lè l te gen 40 lane li te gentan fè 44 pitit !

Nan vilaj kote li abite a yo rele l Nalongo Muzaala Bana ki vle di “manman marasa yo”.

Mariam te marye lè l te gen 12 lane ak yon mesye ki te gen 28 lane anplis li. Yon lane aprè, li te fè premye pitit li yo, se te de (2) marasa. Aprè sa, Mariam fè marasa 5 fwa, pandan 4 fwa li fè twa timoun yon sèl kou epi a 5 repriz li akouche 4 pitit, sa ki bay antou 44 timoun. Nan 44 timoun sa yo genyen, malerezman 6 ki mouri bebe. Donk, sa vle di Mariam Nabatanzi genyen kounye a 38 pitit.


Dènye pitit Mariam yo fèt sa genyen 5 lane, lè sa a li te genyen 39 lane. Se te yon pè marasa, men li te genyen kèk konplikasyon e se yon sèl ladan yo ki te chape. Aprè timoun yo fin fèt, mari l ki se papa tout pitit li yo deside abandone l. Depi lè sa a, se li menm poukont li kap pran swen timoun yo. Nan yon entèvyou li te bay British Daily Mail, Mariam deklare : « Mwen te kriye anpil lè l te fin kite m nan, mari m fè m soufri anpil. »

Mariam redi anpil pou li reponn a bezwen 38 pitit li yo. Li fè plizyè aktivite, pa egzanp li penyen, li fè dekorasyon, li fè bwason ak divès lòt. Tout lajan l pase nan manje, lopital, rad ak founiti lekòl pou timoun yo. Daprè sa li di, li konsakre tout tan l ap okipe pitit li yo, oubyen ap travay pou li jwenn lajan nesesè pou li pran swen yo.

Aprè li te fin fè premye pitit li yo, Mariam te al konsilte yon jinekològ ki te eksplike l ovè l yo pi gwo pase jan yo ta dwe ye. Anomali sa a lakòz nan moman ovilasyon an, ovè a libere plis ovosit pase sa li ta dwe libere epi, nan ka sa a, li fè li vin pi fasil pou li ansent. Lè l te poze doktè a kesyon sou metòd planin yo, doktè a te konseye l evite yo paske yo ka ba li pwoblèm sante. Donk, Mariam pat janm fè planin epi pitit tap tonbe tankou grenn lapli.


Mariam ap viv ak pitit li yo ki genyen ant senk ak 25 lane nan zòn Kampala nan kat ti kay. Douz nan timoun yo dòmi sou kèk kabann fè ki gen sou yo yon seri matla fen, kèk lòt lage matla atè pou yo dòmi. Genyen pou yo dòmi se atè a yo kouche konsa.


Tout moun nan kay la bay kout men nan travay menaje yo. Pitit Mariam yo menm pa kache malgre èd yo manman yo gen twòp chaj sou do l. « Li tèlman travay, fatig ap touye l. Nou ede jan nou kapab men li rete poto mitan fanmi an », se sa youn nan pitit li yo te deklare nan mikwo British Daily Mail.


Mariam di pi gwo rèv li se pou pitit li yo viv nan kè kontan. Li rekonèt depi li te timoun li te oblije ap redi, li panse depi l fèt li pat janm gen kè kontan men li vle omwen pou pitit li yo ere nan vi yo.

 

Pa bliye LIKE si w renmen atik la epi kòmante pou w pataje avi w avèk nou sou atik la.