Malte : Èske w te konnen pou ete sa ou ka ganye jiska 200 euro nan twa jou sèlman ak peyi sa

Dernière mise à jour : 11 janv.

Sa pa entèrese w pou w ta vizite yon bel peyi an Ewòp epi yo peyi w pou sa anplis? Nan lide pou li ka reyaktive tourism lokal la, Malte ap ofri lajan ak tout touris ki vwayaje nan achipèl la ete sa a. Kantite lajan an yon moun ka rive jwenn se 200 €. Se yon bon inisyativ, pa vre?


Pou yon moun benefisye de montan lontan sa a yo ofri a, fòk ou rezève omwen twa nwit, nan kòmansman nan mwa jen an, nan youn nan otèl kap patisipe nan pwomosyon sa a. Pou moun ki chwazi desann nan yon otèl 5 etwal, kantite lajan an ap rive jiska 200 €, gouvènman an ap peye 100 € kach, lòt 100 € ap sèvi pou akomodasyon, sa vle di lap sèvi pou manje, bwè, peye sèvis ak nwit anplis nan menm otèl la.


Si yon moun se nan yon otèl 4 etwal li vle desann, montan benefis lap resevwa a se 150 €, si se 3 etwal se 100 € pou chak touris. Nenpòt ki moun ki vizite zile Gozo ap touche yon 10% anplis si yo chwazi yon ebèjman ki nan pwomosyon an.


Gouvènman an plas la nan peyi Malte lanse nouvo pwogram sa a semèn ki sot pase. Yo te dekese 3.5 milyon Euro pou inisyativ sa a. Yo prevwa resevwa 35 mil touris. Lis otèl yo poko pibliye.


Malte se youn nan destinasyon touristik moun yo toujou vizite nan peryòd estival yo. Zile sa a ki plase ant Ewòp ak Lafrik gen yon kilti vibran, anpil bèl kay. Pou sa ki gen pou wè ak nati a menm, se bagay enkwayab. Malte se destinasyon ideyal pou moun ki renmen espò ki fèt nan dlo yo tankou surf, pou moun ki vle pase vakans yo nan yon anviwònman trankil, pou moun ki vle detann yo epi pwofite dekouvri yon kwizin ki gen kèk diferans pa rapò ak pa yo. An 2019, Malte te resevwa 2.7 milyon touris, men li te konnen yon bès ki depase 80% ane pase akòz pandemi kowona viris la.


Jodi a Malte gen pwogram vaksinasyon ki pi rapid nan kontinan Ewopeyen an. Anviwon 50% nan popilasyon an gentan pran premye dòz vaksen kont Covid-19. Nouvo variant kowona viris la te frape 29 mil moun, gen 403 moun maladi a te touye nan peyi a.


Repiblik Malte se yon achipèl (gwoup zile) ki genyen 4 zile: Malte (zile prensipal la), Gozo, Comino ak Filfla ki pa gen moun ki abite sou li. Zile prensipal la, Malte, mezire 246 kilomèt kare. Antou, Repiblik Malte mezire 316 km², se youn nan pi piti peyi nan mond lan. Kapital peyi a se La Valette, li pote non fondatè l’, Jean de Valette, yon militè fransè.


Malte se yon ansyen koloni britanik, li te pran endepandans li an 1964. Li pran non Repiblik Malte la an 1974. Malte se youn pami kèk grenn peyi ki pale arab ki se yon demokrasi palemantè jan oksidan konnen l’ lan. Mete sou sa, Malte se pa yon peyi mizilman, men pito yon peyi katolik..