lavi a pa fasil pou pèsòn, kelkeswa kotew ye nan mond lan toujou sonje ke difrans lan se desizyonw

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kesnel Conseil quotidien
Celine Dion

Mòso chan li a “My heart will go on”, ekstrè de film “Titanic” lan, te fè fremi tout piblik mondyal la e sa te fè de li menm yon star entènasyonal : Celine Dion (53 lane) sanble te fèt pou’l devni yon Diva. Men aparans yo pat sa yo te sanble a : Celine Dion te grandi avek 13 frè ak sè nan yon fanmi pòv, ki tap eseye rann reyalite vi yo mwen douloure chak jou, nan ti vil kanadyèn.


Men ki te kanmenm fyè paske li te yon youn nan manb nan Fanmi an, malgre anfans li, ki tap ede yo rekòlte yon ti lajan gras avek talan chantez li a. e jodya devni yon star de 460 milyon dola anviwon.


mkonnen sa nap pase Haiti, e'm konprann men sa'm vle nou konprann, sè ke lavi a pa fasil pou tout moun, pe enpòt kotew ta twouvew nan mond lan. men toujou sonje ke diferans lan toujou kòmanse apati de yon "DESIZYON". Sa'w fè ak TALAN pa'w la?


Bonjou bonswa entènèt! Sa'w fè ak TALAN pa'w la?

 

Sponsor officiel :