Lavi a chaje ak move jou men toujou sonje an menm tan solisyon yo la tou siw ret positif.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Zanmim lavi a chaje ak move jou ladan , pafwa lè jou sa rive sou ou, ou konn menm anvi swiside tèt ou men kite m raple’w jodia ke la vi se yon defi ke ‘w dwe leve, pafwa li se yon bonè ke’w merite men dèfwa tou li se yon avanti ke’w dwe tante.chak ou fas ak move moman yo fè yon evalyasyon de pozisyon w pa rapò ak rapèl sa epi leve kanpe kontinye bouske lavi a

Sponsor officiel : #westernunion