Lapolis Honduras arete 15 ayisyen ki t ap eseye tranzite ilegalman.


Nan peyi ki rele Hoduras, pou kòmansman ane a lapolis arete plis pase 2 000 etranje, pami yo ayisyen, ki t ap eseye tranzite ilegalman.

Nan kad patwouy lapolis t ap fè, yo arete 15 ayisyen ki gen ladan yo gason, fi ak timoun, ki tap eseye travèse, nan yon bis blan, ilegalman sou teritwa yo a.

Youn nan ayisyen sa yo pa te genyen pyès idantite sou yo, lapolis remèt yo bay Ensiti Nasyonal Migrasyon (INM an franse), enstiti a kenbe yo an atandan yo retounen yo Ayiti. Chofè ki te ap kondi bis lan nan prizon, an atandan y ap mennen ankèt sou li, pou yo konnen si li konn fè trafik migran.