Lanse'w depi jodi a epi kwè nan tèt ou

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Pa sispan'n kwè jiskaske’l reyalize nan viw, sispan'n twò reflechi kòman sa pral fèt, pa enkyete'w de ki jou sa ap fèt, sèlman kwè e pa kite oken'n moun retire sa nan tèt ou menm pou jwèt. Kwè nan tèt ou epi travay di, travay smart !

Sponsor officiel : #westernunion