Kèk sekrè sou Citadelle Laferriere

Nan Yon atik nou te pibliye resamman, nou te fè yon rale sou sitiyasyon peyi a aprè lendepandans e diferan mezi premye dirijan nou yo te pran pou sovgade endepandans lan si tout fwa ansyen kolon yo ta deside tounen vin retabli esklavaj nan Eta tou nèf sa a. Nou te wè diferan fò ki te konstwi pandan epòk la pami yo youn ke anpil ayisyen toujou pale de li kòm wityèm mèvèy monde lan. Nou vle pale de sitadèl Laferrière.


Sitadèl Laferrière te kòmanse konstwi an 1805 swit a lòd Dessalines te pase Christophe.Selon kèk sous travay yo te dire 13 zan men ta sanble, daprè sa yon gid touristik te di nou, travay yo pat janm fini.

Sitadèl Laferrière twouve l’ nan sud vil Okap nan komin Milot. Li konstwi sou tèt montay Bonnet à l’Evêque a 970 mèt daltitid. Selon kèk moun se yon milat ki rele Henri Barré ki te fè konsepsyon sitadèl la, yo di misye te etidye an Frans men pa gen okenn dokiman ni achiv ki pale de li. Men li klè, Christophe te gen yon wòl enpòtan nan konsepsyon edifis la lè n’ konsidere lòt konstriksyon li te fè nan wayom nan. Anplis, ta sanble Christophe te vle rivalize Château de Versailles an Frans.

Sitadèl la konstwi sou yon espas 10 000 mètkare. Li gen yon longè de 200 mèt. Li gen yon estrikti an fòm ang sa ki koz chak moun ki ap gade l’ ap wè l’ gen yon fòm selon kote l’ kanpe. Sitadèl la fèt ak wòch epi, selon sa kèk moun di nou, yon melanj po bèf, san bèf ak lacho. Mi yo mezire ant 30 a 45 mèt de otè, yo genyen ant 4 ak 8m d’épaisseur. Espas la te fèt pou 2000 sòlda men nan ka nesesite li ka pran jiska 5000.


Li ekipe de 365 kanon, youn pi gwo ke lòt.Kanon yo dispoze plizyè fason. Genyen ladan yo ki gen kapasite atenn yon moun ki a yon distans 1 500 mèt. Sou tèt chak kanon gen yon chemine ki la poupèmèt lafimen an sòti chak fwa yo fin tire.Genyen tou yon pil boulèt kanon ki epapiye nan divès kwen nan sitadèl la.
Sitadèl la genyen fou ak boulanje ki te la pou reponn a bezwen sòlda. Li te genyen yon prizon ki te pote non “Les oubliettes”, li tèlman ba ke prizyonye a pa ka kanpe ladan l’. Se swa yo chita oubyen yo kouche.