Istwa yon ayisyen ki pase move moman anba men Lapolis nan New York

An me 2020, lanmò George Floyd aprè yon polisye moun fin mete pye sou kou l’ ta pral pwovoke yon latriye mouvman pwotestasyon toupatou sou latè. Yo te batize mouvman sa a « Black Lives' Matter ». Sa ki ka tradwi literalman an kreyòl “lavi nwa yo enpòtan”. Polisye ki te prensipal responsab zak sa a, Derec Chauvin, kondane pou li 22 lane edmi nan prizon. George Floyd pa premye ni dènye moun ki viktim anba men Lapolis nan peyi Etazini. Pami tout moun ki pase move moman anba men polisye ameriken, genyen youn ki se pitit tè Dayiti. Li rele Abner Louima. Sa te pase nan vil New York nan lane 1997.

Abner Louima fèt Thomassin 24 novanm 1966. Li fè etid klasik ak pwofesyonèl li yo an Ayiti. Li te etidye jeni elektrik nan École Nationale des Arts et Métiers. Nan ane 80 yo, fanmi misye kòmanse etabli yo kay Tonton Sam. Li pral rejwenn yo an 1991. Rive Ozetazini, Louima travay plizyè kote. Finalman li pral jwenn Yon djòb sekirite.


Nan lannwit 9 out 1997, Louima sòti li al pran ti plezi l nan Club Rendez-Vous. Pandan li nan klèb la gen de fanm ki pete goumen. Louima ak kèk lòt nèg entèvni pou separe yo. Pandan

tan sa a, gen moun ki gentan rele lapolis. Lè polisye yo rive, lòbèy pete ant polisye yo aknèg ki te nan klèb la. Youn nan polisye yo, Justin Volpe, pran yon fay li

panse se Abner Louima ki te frape l’. La menm, nèg yo arete Louima. Pandan yo pral nan pòs polis la avè l’, kat (4) polisye ki te nan machin nan, Justin Volpe, Charles Swartz, Thomas Bruder, Michael Bellomo ak Thomas Wiese mal mennen Louima. Yo bat li ak baton, kout pwen e menm walkie-talkie.

Kalvè Louima pral kontinye lè l’ rive nan komisarya a. Justin Volpe mennen misye tou minote nan twalèt komisarya a, li choute l’, li peze boul grenn li. Pou fini, misye pran yon bagay long li foure nan dèyè Louima. Gen moun ki di se piston, gen lòt ki di se yon bwa bale. Lè yo fin retire l’ nan dèyè l’, tou plen twalèt ak san yo foure l’ nan bouch li. Louima blese plizyè kote, dan l’ kase, gwo trip li ak vesi l andomaje. Nan demen, yo mennen Louima lopital. Polisye yo di se nan aktivite masisi misye pran zòk sa yo. Enfimyè a, Magalie Laurent, ki pat kwè nan pawòl polisye yo, rele fanmi Louima ak responsab lapolis yo. Sa w tande a, dosye a gaye nan laprès. Medya toupatou ap pale de li.

Ensidan sa a p