Gade jiskibò Pouvwa rèn Elisabeth II rive.

Dernière mise à jour : 11 janv.


Èske nou imajine gen yon moun menm nan tan pa nou an ka'p dirije ofisyèlman plis ke 10 peyi ? Oubyen ki pwopriyetè menm bèt nan lanmè ? Èske nou imajine maryaj de (2) moun pa ka selebre san adezyon yon manm nan fanmi yo ? Sa yo sanble biza, pavre ? Epoutan, yo byen vrè.


Elizabeth Alexandra Mary Windsor fèt 21 avril 1926. A 25 lane, li vin rèn nan peyi l’ sou non Elisabeth II. Li kouwone 2 jen 1953. Kouwònman sa a se premye evènman ki retransmèt nan televizyon.

Jodi a, Elisabeth II se souveren an Angletè ki renye pandan plis tan, se chèf deta ki plis aje e kigen plis tan sou pouvwa a.


Pou anpil moun, rèn Dangletè a pa gen pouvwa vre ou du moins li se yon otorite moral, l'ap veye a respè tradisyon yo, li koube l’ anba politik gouvènman an.

Epoutan, se byen konte mal kalkile. Reyalite plis konplèks ke sa moun sa yo te ka panse.Rèn nan plen pouvwa e li menm gen kèk pouvwa ki parèt bizarre. Jodi a nou envite nou dekouvri 6 ladan yo.

Dantre, nap siyale pou nou, peyi a pa gen yon konstitisyon nan fòma nou konnen an menm jan ak tout lòt peyi. Men kanmenm, yo gen yon seri de lwa ak koutim. Anpil nan lwa sa yo fèt sou non rèn nan e genyen ladan yo ki te la plizyè syèk avan nou. Se sa k’ fè gen pouvwa rèn nan genyen k'ap parèt etranj.

Premye pouvwa bizarre rèn nan

li se pwopriyetè dauphin ak baleine nan wayom nan.

Se youn nan pouvwa ki pi dwol rèn nan genyen. Sa kòmanse depi ane 1324, lè sa a Edward II te fè sòti yon lwa ki kalifye yon seri pwason kòm pwason wa a. Lwa sa a li pa janm aboli jiskaprezan.

An 2004, nan Pays de Galles, yon ankèt lapolis te vize yon sèten Robert Davies aprè l’ te fin kenbe yon pwason ki mezire twa mèt. Yo te sispèk li te al lakay li ak pwason an san rèn nan pat ba l’ otorizasyon.

An 2007, an Écosse, gouvènman an te sòti yon nòt pou di tout balèn ki al echwe bò lanmè a e ke charyo pa ka rale se pou rèn nan. Nan peyi sa a, rèn nan gen dwa menm sou bèt nan rivyè.

Dezyèm pouvwa dwol rèn nan genyen

li se pwopriyetè cygne yo tou.

Cygne se gwo zwaso sa a ki sanble ak Kana a sof ke kou l’ pi long, li koube epi li gen bèl plim

Ebyen a kote de pwason yo, rèn nan se tou pw