Fasonw panse gen yon enpak dirèk sou rèv ou..

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Youn nan rezon ki koz ke anpil moun pa rive reyalize rèv yo tout bon vre, se paske yo plis swete chanje rezilta ekonomik yo san ke yo pa vle chanje fason yo panse.


Sponsor officiel : #westernunion