Evite antre an konfli ak antouraj ou tout fwa w kapab.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Pa janm meprize pèsòn nan lavi, menm sila ou ta ka di ki pa nan ranw lan, chak moun kapab yon sovè pou yon lòt. Lavi a pa fasil pou pèsòn nan mond lan, bat pouw toujou prè pouw ede yon lòt. Paske lè kew an difikilte, se pa souvan moun ou konnen ki vin baw lebwa pouw leve. Rete enb nan lavi a, tout otan sa depann de ou rete anpè avek tout moun. Konsèy vital !Sponsor officiel : #westernunion