Egzistans ou pa yon aza, rete pozitif.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Ou bliye ke nan milyon spèmatozoyid yo se ou ki te nimewo 1, e poukisa ou kite lavi a ap chifonnenw konsa ? ou bliye ke se yon chanpyon ou ye ? siw rive fèt nan mond sa se pa yon favè ou batay pou sa, non selman ou merite viv, ou merite byen viv. Pa lage, pa dekouraj, paske sonje ke toujou gen yon sòti favorab pou tout moun kif è prèv de kouraj nan vi sa. Rete pozitif !


Sponsor officiel : #westernunion