Depi w egziste fòk ou genyen yon objektif pouki motive w travay chak jou.

Dernière mise à jour : 22 juin 2021

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Li enpòtan pou'w defini objektif ou nan vi a, fè yon analiz de vi'w gade kibò w ye jodia epi defini oswa chwazi kisa'w vle ye e reyalize demen pandan w'ap travay pou reyalize rèv sa sinon w'ap tankou yon machin k'ap kouri san destinasyon e lè gaz li fini li tou rete la.
Sponsor officiel : #westernunion