DEPÒTASYON, YON PRATIK KI P AP JANM FINI, AYITI YON VIKTIM ETÈNÈL

Li difisil pou konnen nan ki peryòd egzat depòtasyon kòmanse, men sa ki asire, pratik sa la depi nan antikite, dayè nan bib la yo pale de Depòtasyon a babilòn, an Israyèl ak lòt kote. (1 Kwonik 5 vèsè 26). Pi pre nou la nou ka mansyone depòtasyon 1,2 milyon AMENYEN ki fèt pa anpi Ottoman an sòti depi 1915 pou rive an 1916.

ALÒ KISA KI DEPÒTASYON AN ?

Depòtasyon se aksyon kote yon pouvwa politik fòse yon kategori oswa yon gwoup moun kite teritwa yo (Peyi yo), fòse yo retounen nan Peyi pa yo oswa fè yo ale nenpòt lòt kote. Oubyen tou fè yo fè "travay fòse" lè sa nou pale de "Depòtasyon ilegal" sitou si pami moun sa yo genyen ki minè.


Yo pale de popilisid oubyen jenosid, lè depòtasyon an pa sèlman gen objektif pou degèpi moun pou fè yo retounen nan teritwa yo te sòti, men yo vle detwi moun yo kilti yo tou.


Akoz degradasyon ekonomik nou ki fè moun pa janm sispann kouri kite Peyi a, pèp Ayisyen an fè pati nasyon yo plis depòte atravè lemond pandan 50 dènye ane sa yo. A tit ezanp pa gen moun ko ka estime konbyen milye Ayisyen leta ameriken ap gen pou depòte voye nan peyi yo pandan fen ane 2021 an. An novanm 2016, jounal "thereliefweb" te pale de 《Intensification des déportations d'immigrants haïtiens des Etats -Unis Men nou pa sèl pèp ki sibi depòtasyon ni pratik sa pa kòmanse kounya jan nou te mansyone avan, pou sa, nou envite w dekouvri 5 PAMI GRAN DEPÒTASYON LIMANITE P AP JANM BLIYE

1. - EKSPILSYON MAWOKEN YO AN 1975,

ke yo te rele "MACHE NWA ", Prezidan ALJERI a Houari Boumédiène te depòte 350 mil sitwayen Mawòk ki t ap viv an ALJERI, yo te kòmanse depòtasyon sa nan lane 1975.

2. - L'EXIL ASSYRIEN (ou la captivité assyrienne)

se peryòd nan istwa ansyen Izrayèl ak Jida pandan plizyè milye Izrayelit ki soti nan ansyen Samari te depòte nan kaptivite pa Asiri. Sa a se youn nan anpil ka nan depòtasyon fòse aplike pa Anpi Neo-Assyrian an.