Chemen reyisit mande pafwa gen kèk wout ou oblije ale poukont ou.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kote w'ap viv la, ka petèt youn nan pi gwo obstak ke w'ap afwonte chak jou, pafwa ou kon'n motive epi’w di jodi a m'ap rete pozitif pandan tout jounen an, byen deside! men ou kon'n pa menm rive nan mwatye jounen an, fatra, salte, dlo sal melanje ak moun negatif ka rive demotive’w pou fè'w konpran'n ke'w p'ap janm anyen nan vi sa. Kite’m diw sa: wè pou'w reyisi, wap bezwen pou’w : soud, bèbè, ak avèg pafwa menm bliye siw konn pran sant, paske yo pala pou tout tan.

Sponsor officiel : #westernunion