Chaje rèv san poze aksyon finalite a pa lòt ke yon anchantè.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Yon vi san rèv se yon vwayaj san destinasyon, chaje rèv san poze aksyon se tankou yon machin ki pa janm gen esans menm yon jou, zanmim mache di'w gen anpil rèv san w pa janm poze yon aksyon pou w reyalize youn menm p'ap mennen'w okenn kote. Gade depi jodi a menm leve kanpe epi kòmanse aji pou'w reyalize rèv ou sinon se rete w'ap rete w'ap wè rèv yo ak pwojè yo k'ap defile prale kite 'w.


Sponsor officiel : #westernunion