avanse epi lavi ap anchaje'l de moun ki merite ret bò kotew la. Ret konfyan!

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kesnel Conseil quotidien
kesnel Dorléan

Anpil fwa gen anpil moun ki touprè w se vre men konbyen ki prè pou ou? ou ka pa rive reyalize anyen nan viw si se repons sa wap chache, ale sèl tande zanmi m! pafwa lavi konn fèw kado de zanmi ki itil ou plis ke yon fanmi. avanse epi lavi ap anchaje'l de moun ki merite ret bò kotew la. Ret konfyan!


Bonjou bonswa entènèt Koman nou ye?

 Sponsor officiel :