Arnold Schwarzenegger pa t gen yon anfans fasil men li rive fè siksè, ou menm tou ou kapab, pa moli

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kesnel Conseil quotidien
Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger fèt nan lane 1947 nan yon ti pwovens ‘’autrichienne’’, anfans li pat fasil ditou, sa te rann papa’l vyolan, akoz sa te toujou difisil pou entèveni nan bezwen fanmi an jan sa ta dwe ye. Li esplike an mas 2019 : li grandi san dlo potab, donk avan 15 zan lè l tale nan yon sal espò pou premye fwa, li potko konnen sak te rele douch la.


Paske li menm, frè l la ak rès fanmi an se te nan pwi yo te konn al pran dlo pou pote nan kay la. Li te souvan souzestime akoz ti tay li, Arnold trè rapid te vin dekouvri « le culturisme ». yon espò ki te ba li premye tit « Mr Univers » li nan lane 1967. Se apati de la ke karyè aktè li te lanse. « Grandi nan grangou, ajoute sou fristrasyon yon ti peyi li te leve, pandan ke l pat janm vle anyen nan vi l ta piti. »

M pap sispann di nou, pou'n kenbe red pa moli


Bonjou bonswa entènèt Koman nou ye?

 

Sponsor officiel :