Aprann pito de tout sa ki rive w pou'w avanse olye w'ap regrete chak jou.


Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Si sa rive’w li deja rive'w nèt ou gen sèlman pou'w aksepte’l, aprann de li, epi grandi atravè li. Sa'w te fè a pa enpòtan ankò depi moman ou deside chanje, kounya sa'k pi vrèman enpotan se kisa'w deside fè kounya.


Sponsor officiel : #westernunion